Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn Lot

Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn Lot

Mijn Lot is een beveiligde online omgeving met uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op Mijn Lot vindt u relevante informatie over uw hypotheek. Zo krijgt u meer inzicht in de opbouw van uw hypotheek en kunt u gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheek online regelen. De gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn als u de online omgeving van Mijn Lot bezoekt en/of gebruikt. Voordat u een Mijn Lot account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord bij het aanmelden van uw account.

Waarvoor gebruikt u Mijn Lot?

Met Mijn Lot heeft u 24 uur per dag toegang tot uw persoonlijke hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren.

Mijn Lot wordt continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe functies. Deze functies bieden u de mogelijkheid om wijzigingen op uw hypotheek door te voeren en zijn er toe bedoeld om u een beter inzicht te verschaffen in uw hypotheeksituatie.

Hoe krijgt u toegang tot Mijn Lot?

U krijgt toegang tot Mijn Lot via www.mijnlothypotheek.nl. U komt hiermee op de beveiligde en afgeschermde Mijn Lot omgeving.

Aanmelden:

U dient zich eenmalig aan te melden voor Mijn Lot. Hiervoor registreert u uw naam, leningnummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het Informatieveld aangeduid met een ?. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen:

Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een SMS code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis SMS met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot Mijn Lot.

Informatiebeveiliging

Mijn Lot vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een SMS code, om uw privacy goed te beschermen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Lot Hypotheken behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor legitieme doeleinden, namelijk voor de uitvoering van de leningsovereenkomst. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke geldende wetten en regels, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door van Mijn Lot gebruik te maken, verleent u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

U heeft een aantal verplichtingen om veilig gebruik te maken van Lot:

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, is het gebruik van Mijn Lot volgens ons onvoldoende veilig en zullen wij de toegang tot Mijn Lot beëindigen.

Hoe kunt u wijzigingen indienen via Mijn Lot?

Mijn Lot biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te geven. Mijn Lot zal verder ontwikkeld worden, waardoor ook het aantal wijzigingen vergroot zal worden.

Gebruik Mijn Lot

Lot Hypotheken probeert Mijn Lot goed te laten functioneren. Niettemin kunnen storingen of onderbrekingen toch voorkomen. Als er een storing en/of onderbreking is neemt Mijn Lot redelijke maatregelen om deze te verhelpen. Het gebruik van Mijn Lot is te allen tijde voor uw rekening en risico.

Lot Hypotheken is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik door u of een derde van Mijn Lot.

Wanneer kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen?

Lot Hypotheken kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. Als wij de voorwaarden wijzigen, laten wij u dat weten. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met die verandering, kunt u het gebruik van Mijn Lot beëindigen.

Hoe kunt u of hoe kan Lot Hypotheken Mijn Lot beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot Mijn Lot? Op Mijn Lot vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, wordt uw toegang meteen door ons beëindigd.

Waar kunt u vragen of suggesties over Mijn Lot indienen?

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van het gebruik van Mijn Lot? Of bent u niet tevreden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op Mijn Lot.